IMG_2950

Vereniging HOPE

1.Onderwijs

HOPEis een vereniging die vecht voor Afrikaanse meisjes en vrouwen zodat ze naar school kunnen gaan en inkomensgenererende activiteiten aanbiedt om het schoolgeld te betalen.

2. Gezondheid

HOPEgrijpt in op de gezondheidstraining voor Afrikaanse vrouwen en meisjes, communicatie over handenwastechnieken om de overdracht van ziekten te voorkomen en voor een betere persoonlijke hygiëne

3.Werk

HOPE werkt voor vrouwen om deel te nemen aan de opbouw van de wereld

4.Humanitaire actie

HOPEgrijpt in op humanitaire hulp, vooral voor vrouwen in moeilijke situaties

ONS PARTNERS

MLB Jerseys Cheap